Najnowsze wpisy


gru 18 2014 Handel dla osób fizycznych koniecznie prowadzony...
Komentarze: 1

Właściciele firm, którzy realizują sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym, zobligowani są do realizowania rejestracji obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne. Zobowiązanie takie dotyczy się również usług najmu. Prawo w tym temacie jest w całości jednoznaczne. Coraz więcej grup podatników jest zobligowana do tego, aby rejestrować obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności fizycznej, czy też rolników ryczałtowych poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne. Dodatkowo skracane są limity, przy których zaistnieje obowiązek, że kasa fiskalna, czy też drukarka fiskalna musi być postawiona na stanowisku sprzedaży w danej firmie. Ponadto coraz więcej podatników ma obowiązek wprowadzać kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne bez względu na wartość osiągniętych przez nich obrotów ze sprzedaży detalicznej. Wszystkie te czynniki prowadzą do jednego, ujednolicenia systemu wprowadzania kas fiskalnych, czy też drukarek fiskalnych dla wszystkich grup podatników w Polsce.

Płatnicy realizujący ewidencjonowania poprzez kasy fiskalne Zabrze, czy też drukarki fiskalne, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze lub też marża, rejestrują na rzecz obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Także pośrednictwo w sprzedaży usług najmu podlega zobowiązaniu rejestrowania poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne Zabrze.

Istnieją jednakże określone zwolnienia od stosowania kas. Ministerstwo Finansów zwolniło z zobowiązania rejestrowania poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne do 31 grudnia 2009 r. m.in. podatników, u których kwota obrotu z działalności nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 tys. zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Po drugie, Minister Finansów w drodze rozporządzenia ma prawo zwolnić na czas określony pewne grupy podatników oraz niektóre czynności z zobowiązania rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czy też rolników ryczałtowych poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. Kasa fiskalna, czy też drukarka fiskalna staje się narzędziem, które będzie znajdować się w każdym punkcie sprzedaży.

gru 05 2014 Lekarze też muszą mieć kasy
Komentarze: 1

Z dniem 1.05.2011 roku paragon emitowany przez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne Tychy będą zobowiązani  drukować swoim klientom płatnicy świadczący:

- usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU z 1997 r. - 74.1), za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P, kasa fiskalna, czy też drukarka fiskalna będzie w tej grupie rejestrować całą sprzedaż detaliczną

- usługi rzeczoznawstwa objęte także grupowaniem PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.2),

- usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą PKWiU z 1997 r.- ex 74.5),

- usługi detektywistyczne i ochroniarskie, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r.- ex 74.6), nawet u detektywa będzie musiała być zainstalowana kasa fiskalna, czy też drukarka fiskalna

- usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych (PKWiU z 1997 r. - ex 74.83),

- usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.84),

- usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU z 1997 r.- 85), gdzie lekarze będą zobowiązanie rejestrować swoje wszystkie usługi poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne Katowice

- usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiem rejestracji przez kasy  fiskalne (PKWiU z 1997 r.- ex 92),

- usługi pogrzebowe i pokrewne (PKWiU z 1997 r.- 93.03),

- usługi świadczone w gospodarstwach domowych (PKWiU z 1997 r.- 95)2).

Projekt ustawy zamierza spowodować, że obecnie utrzymywane zwolnienia od ewidencjonowania sprzedaży detalicznej dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czy też rolników ryczałtowych poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne  będą obowiązywać jeszcze jedynie do końca kwietnia 2011 r. 

 Od 1.05.2011 r. prawnicy i lekarze zostali zobligowanie do rejestracji sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i rolników ryczałtowych poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne – tak informuje projekt Ministerstwa Finansów opublikowany na stronie internetowej resortu.

lis 13 2014 Naloty urzędników skarbowych na sklepy
Komentarze: 0

Uwaga handlujący! Szczególna uwaga w wypadku handlowania alkoholem! Inspektorzy skarbowi ruszają na polowanie, aby wychwycić tych, którzy nie wydają paragonów fiskalnych, gdyż nie sprzedają poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne.

- Kolejna akcja "Weź paragon", która już jest tradycją. Natomiast do chwili obecnej nie miała takiego rozgłosu, jaki jest w bieżącym roku - oświadcza Jolanta Kaliszer, rzeczniczka Urzędu Skarbowego w Świeciu.

Bieżącym priorytetem Ministerstwa Finansów jest zaszczepienie w świadomości polskiego społeczeństwa, że bardzo ważne dla każdego kupującego jest pobieranie paragonów fiskalnych, które są drukowane przez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne. Ministerstwo chce, aby klienci sami domagali się , aby podczas zakupów kasa fiskalna, czy też drukarka fiskalna drukowała paragon i aby go ze sobą zabierali. Tylko posiadając paragon za zakupiony towar, czy też usługę kupujący będzie miał prawo dochodzić własnych praw w przypadku reklamacji. Ponadto pobieranie paragonów fiskalnych emitowanych przez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne przyczynia się do likwidacji szarej strefy, wspiera uczciwą konkurencję, wpływa na zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, oświatę, bezpieczeństwo; bo paragon to dowód na to, że podatek trafi do budżetu państwa - dodaje Kaliszer.

Ciekawe, w jakim miejscu turyści piją piwo?

Dlaczego inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej i Izby Skarbowej w Bydgoszczy, oraz urzędów skarbowych województwa kujawsko-pomorskiego zaczną kontrolować handlujących o wiele częściej, niż dotychczas? - W wakacje nastąpi kulminacja akcji US. Szczegółowym kontrolom poddane zostaną punkty sezonowe i miejsca sprzedaży alkoholu, umiejscowione, czy to w największych miastach regionu, czy w miejscowościach o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. Dla urzędnika skarbowego najważniejsze będzie, czy wszędzie jest zamontowana kasa fiskalna, czy też drukarka fiskalna i czy drukowane są paragony fiskalne, które winny być wydawane klientom.

Podobne naloty dotkną także różnego rodzaju jarmarki, dni gmin czy sołectw, dożynki, festiwale i inne imprezy plenerowe. - Obowiązek ewidencjonowania obrotu detalicznego poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem dotyczy wszelkich podatników dokonujących sprzedaży osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym - zaznacza  Kliszer. - Tania kasa fiskalna powinna być zamontowana we wszystkich miejscach sprzedaży. Ponadto każdy przedsiębiorca powinien zabezpieczyć swoją sprzedaż i posiadać kasy rezerwowe na wypadek, kiedy  podstawowa kasa fiskalna się zepsuje. (czytaj dalej >>>)

paź 28 2014 Olbrzymia liczba donosów do US
Komentarze: 1
Nazwyczaj olbrzymia liczba donosów napłynęła w roku 2011 do Urzędu Kontroli Skarbowej. Osoby "bardzo miłe" to zazwyczaj pokłóceni z rodziną krewni, bardzo mili znajomi, uczynni sąsiedzi, wcześniejsi wspólnicy i pracownicy.
 
Jednak nie istnieją żadna nagrody za taki donos, szczególnie w wypadku potwierdzenia prawdziwości takiego donosu. Mimo tego, aż 357 bydgoszczan przekazało informację do urzędu o swoich przypuszczeniach oszustw  nieuczciwych podatników. Takie donosy posiadają bardzo różną treść. Wybrane donosy (pisownia prawdziwa):
 
Handel skarpetkami to mistyfikacja
 
* "Uprzejmie informuję, że przedsiębiorstwo X handluje skarpetami i rajstopami. Nie widzę, żeby robili to przez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne. Skutkuje to pominięciem zapłaty za podatek VAT dla skarbu państwa. Wszystko to trwa już ładne parę lat. Dlatego też zdecydowałem się oczyścić swoje sumienie i w tym momencie informuję o tym fakcie UKS w Bydgoszczy. Od was zależy, co teraz zrobicie."
 
Z pewnością sprzedaje narkotyki, bo z czego stawia nowy dom?
 
* "Sąsiad zarabia 1500 zł, wiem, że 1/2 tego pochłania jego mieszkanie, natomiast widzę, że już ma na ukończeniu budowę dużego domu w Niemczu. Z pozostałej pensji, to wybudował? Z całą pewnością pracuje w szarej strefie i obowiązki fiskalne go nie dotyczą. Słyszałem, jak inni mówią, że sprzedaje narkotyki".
 
Sprzedają bez paragonów. Pozwala im to na bardzo duży zarobek na lewo
 
* "Pragnę poinformować o strasznym oszustwie podatkowym. W pubie Z nikt za świadczone tam usługi i sprzedawane towary nie wydaje paragonu drukowanego poprzez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne. Już na wejściu szatniarka żąda 5 zł i wydaje jedynie pieczątkę. Barmanka chce 6 zł za wodę (piwo), natomiast dostanie paragonu z kasy fiskalnej, to marzenie. Przechodzi to wszelkie wyobrażenia, jak duże pieniądze w całości uciekają z naszego budżetu Prawdę mówiąc to w żadnym klubie, pubie w szatni nie znajduje się kasa fiskalna, choćby dla stwarzania pozorów. Proszę zróbcie kontrole,  gdyż ceny są ogromne, natomiast właściciele mają kary za nic!!! Pozdrawiam i liczę na Was. Za jakiś czas tam zajrzę i poinformuję, co się dzieje". (dalej >>> )
paź 21 2014 Opłaty pobierane na targu przez kasy fiskalne...
Komentarze: 0

Osoba zainteresowana zawarła umowę cywilnoprawną, zgodnie z którą zobowiązała się m.in. do poboru opłat targowych za wynagrodzeniem. Pobierane opłaty nie są  przychodem Spółki, ponieważ są to należności Gminy. Osoba zainteresowana zobowiązała się przesyłać wpłaty opłaty targowej na rachunek Urzędu Miasta. Teraz osoba zainteresowana ewidencjonuje wyżej opisywane opłaty przez kasy fiskalne jako niepodlegające opodatkowaniu.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w temacie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów oznajmia, iż stanowisko osoby wnioskującej zaprezentowane we wniosku z dnia 22 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25 sierpnia 2011 r.) o przedstawienie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego tyczącej się podatku od towarów i usług w temacie ewidencjonowania pobieranej opłaty targowej poprzez kasy fiskalne - jest niepoprawne.

25 sierpnia 2011 r. zaprezentowano wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnym temacie tyczącym się podatku od towarów i usług w zakresie rejestrowania  pobieranej opłaty targowej poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne.

W związku z czym przedstawiono niżej opisane pytanie.

Czy pobierane przez Spółkę opłaty targowe na mocy umowy, która została zawarta między Zainteresowanym, a Urzędem Miasta na pobór opłat targowych ma prawo ewidencjonować przez kasy fiskalne po zmianie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w szczególności art. 111 ust. 3a pkt 7 przedmiotowej ustawy...

Zgodnie ze zdaniem osoby wnioskującej usługa poboru opłaty targowej na rzecz Gminy zawiera się w kategorii usług świadczonych w ramach umów pośrednictwa, zlecenia itd., o których mowa w art. 111 ust. 3b ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ? Prawo o miarach. Dlatego też w stanie prawnym, który będzie obowiązywał od dnia 1 września 2011 r. w ocenie osoby wnioskującej  trzeba założyć, że Spółka będąca inkasentem opłaty targowej na rzecz Gminy ma prawo ewidencjonować pobór opłat targowych na takich urządzeniach fiskalnych jak: kasa fiskalna. (dalej >>> )