gru 05 2014 Lekarze też muszą mieć kasy
Komentarze: 1

Z dniem 1.05.2011 roku paragon emitowany przez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne Tychy będą zobowiązani  drukować swoim klientom płatnicy świadczący:

- usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU z 1997 r. - 74.1), za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P, kasa fiskalna, czy też drukarka fiskalna będzie w tej grupie rejestrować całą sprzedaż detaliczną

- usługi rzeczoznawstwa objęte także grupowaniem PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.2),

- usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą PKWiU z 1997 r.- ex 74.5),

- usługi detektywistyczne i ochroniarskie, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r.- ex 74.6), nawet u detektywa będzie musiała być zainstalowana kasa fiskalna, czy też drukarka fiskalna

- usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych (PKWiU z 1997 r. - ex 74.83),

- usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.84),

- usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU z 1997 r.- 85), gdzie lekarze będą zobowiązanie rejestrować swoje wszystkie usługi poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne Katowice

- usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiem rejestracji przez kasy  fiskalne (PKWiU z 1997 r.- ex 92),

- usługi pogrzebowe i pokrewne (PKWiU z 1997 r.- 93.03),

- usługi świadczone w gospodarstwach domowych (PKWiU z 1997 r.- 95)2).

Projekt ustawy zamierza spowodować, że obecnie utrzymywane zwolnienia od ewidencjonowania sprzedaży detalicznej dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czy też rolników ryczałtowych poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne  będą obowiązywać jeszcze jedynie do końca kwietnia 2011 r. 

 Od 1.05.2011 r. prawnicy i lekarze zostali zobligowanie do rejestracji sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i rolników ryczałtowych poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne – tak informuje projekt Ministerstwa Finansów opublikowany na stronie internetowej resortu.

kasyfiskalne15 : : kasy fiskalne, drukarki fiskalne, kasa fiskalna, drukarka fiskalna, kasy, fiskalne, tanie kasy fiskalne, tania kasa fiskalna, tanie drukarki fiskalne, tania drukarka fiskalna, kasy fiskalne tychy, drukarki fiskalne tychy, kasy fiskalne katowice, drukarki fiskalne katowice, kasy fiskalne częstochowa, kasy fiskalne gliwice
filip34
10 kwietnia 2017, 08:43
Też zaobserwowałem, że coraz więcej lekarzy kupuje drukarki i kasy fiskalne. Wraz z postępującą prywatyzacją ich usług, będzie to postępować. Ważne, by mieć dostawcę i serwis w jednym miejscu.

Dodaj nowy komentarz